• Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedura
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 • Executari directe:
 1. Evacuari
 2. Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 3. Vizitarea minorului
 4. Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
 5. Desfiintarea de lucrari sau constructii
 • Executari indirecte:
 1. Urmarirea mobiliara a creantelor
 2. Urmarirea imobiliara a creantelor
 • Popriri
 • Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri
 • Sechestru asigurator/judiciar
 • Confiscari
 • Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta executorului judecatoresc